test E128 - Czerwień 2G

test test test test test test test test test test

 

bergamota.jpg


 
 


 

E-128 : Czerwień 2G - zabroniony

     BARWNIK SZKODLIWY

Inne nazwy i oznaczenia: CI 18050, Food Red 10

Wiadomości ogólne:  Jest to syntetyczny barwnik azowy o czerwonej barwie, bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie.

Zastosowanie w żywności: Od dnia 27 lipca 2007 roku barwnik ten jest zabroniony w krajach Unii Europejskiej ( w tym również w Polsce) Przed wprowadzeniem zakazu stosowany był przeważnie w wyrobach mięsnych, takich jak kotlety mielone czy różnego rodzaju kiełbaskach. Dzięki jego użyciu mięso uzyskiwało tradycyjną czerwoną barwę a przy obróbce termicznej powodował brązowienie. Był również szeroko stosowany w przemyśle cukierniczym do produkcji cukierków i innych wyrobów pokrewnych.

Wpływ na zdrowie:  Związek ten szkodliwie wpływa na zdrowie człowieka, po jego spożyciu jest szybko metabolizowany do aniliny, która jest znana ze swoich właściwości rakotwórczych. Anilina wpływa również niekorzystnie na hemoglobinę będącą składnikiem krwi każdego człowieka. Inne niekorzystne skutki spożycia to: nasilenie się objawów astmy, dolegliwości żołądkowo-jelitowe oraz nadpobudliwość u dzieci.

Dopuszczalne dzienne spożycie: Brak.

 

 

Uwaga:
Żadna część tej strony internetowej nie może być kopiowania ani powielana w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody jej właściciela. Dopuszczalne jest stosowanie krótkich cytatów zaczerpniętych z tej strony internetowej o ile wykorzystujący je  poda tę stronę jako punkt odniesienia.

© Michał Wrębiak 2009-      www.barwniki.cba.pl


Lista barwników
 E100
 E101
 E102
 E104
 E110
 E120
 E122
 E123
 E124
 E127
 E128
 E131
 E132
 E140
 E141
 E142
 E150
 E151
 E153
 E154
 E155
 E160
 E161
 E162
 E163
 E170
 E171
 E172
 E173
 E174
 E175
 E180

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych