E173 - Aluminium

test test test test test test test test test test


 

bergamota.jpg


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-173 : Aluminium

BARWNIK SZKODLIWY

    Inne nazwy i oznaczenia:  CI 77000

Wiadomości ogólne: Naturalnie występujący metal, uzyskiwany z boksytów

Zastosowanie w żywności: Stosowany jest głównie w cukiernictwie do zdobienia powierzchni różnych wyrobów cukierniczych, np. tortów. Ogólnie ze względu na swoją szkodliwość jest rzadko stosowany.

Aluminiowe puszki pokrywane są od wewnątrz cienką warstwą polimeru lub żywic epoksydowych, zabezpiecza­jącą materiał puszki przez agresją kwaśnej zawartości.

 Wpływ na zdrowie:  Połknięcie lub inhalacja może nasilić choroby nerek i płuc. Toksyczny dla układu  krwionośnego, rozrodczego i nerwowego. W związku z udowodnieniem związku tego metalu z chorobą Alzheimera Parlament Europejski uznał, że dodawanie aluminium powinno być zakazane.

Polecam ciekawy wpis na temat toksycznego wpływu aluminium na nasz organizm: "Aluminium... bezpieczne?"

 

Ograniczenia terytorialne: Zakazany w Australii.

Dopuszczalne dzienne spożycie: brak.

 

 

 

Uwaga:
Żadna część tej strony internetowej nie może być kopiowania ani powielana w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody jej właściciela. Dopuszczalne jest stosowanie krótkich cytatów zaczerpniętych z tej strony internetowej o ile wykorzystujący je  poda tę stronę jako punkt odniesienia.

© Michał Wrębiak 2009-      www.barwniki.cba.pl


Lista barwników
 E100
 E101
 E102
 E104
 E110
 E120
 E122
 E123
 E124
 E127
 E128
 E131
 E132
 E140
 E141
 E142
 E150
 E151
 E153
 E154
 E155
 E160
 E161
 E162
 E163
 E170
 E171
 E172
 E173
 E174
 E175
 E180

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych