WPROWADZENIE

     Barwnikami spożywczymi nazywamy związki organiczne wyróżniające się zdolnością intensywnego pochłaniania promieniowania światła widzialnego o określonej długości fali, posiadające zastosowanie do barwienia żywności. Rozróżniamy barwniki pochodzenia naturalnego oraz syntetyczne. Rozpuszczalne w wodzie: antocyjany, betacyjany i chlorofile oraz rozpuszczalne w tłuszczach i rozpuszczalnikach organicznych - karotenoidy.

Antocyjany. Znanych jest wiele przedstawicieli antocyjanów. Wszystkie one posiadają ten sam szkielet złożony z dwóch pierścieni benzenowych i pierścienia heterocyklicznego z tlenem. Antocyjany są glikozydami. Rodzaje występujących cukrów to w większości glukoza i galaktoza.

Betacyjany. Szkielet cząsteczki betacyjanów jest złożony z pierścienia benzenowego oraz dwóch pierścieni heterocyklicznych z azotanem. Betacyjany występują w buraku ćwikłowy (czerwonym).

Karotenoidy. Są to nienasycone węglowodory o budowie alicyklicznej lub alifatycznej. Występuje α-, β-, γ-karoten oraz likopen. Cząsteczka β-karotenu składa się z łańcucha węglowodorowego z układem wiązań podwójnych sprzężonych w konfiguracji "trans" łączącego dwa pierścienie sześciowęglowe z jednym wiązaniem podwójnym. Cząsteczka α-karotenu ma pierścień β-jonowy połączony identycznym łańcuchem węglowodorowym z pierścieniem α-jonowym. Pierścień α- jonowy różni się od pierścienia β-jonowego połączeniem wiązania podwójnego w pierścieniu. Cząsteczka γ-karotenu ma jeden pierścień β-jonowy połączony łańcuchem. Cząsteczka likopenu zawiera łańcuch bez pierścieni.

ROLA BARWNIKÓW W ODŻYWIANIU

     Barwniki wpływają korzystnie na cechy organoleptyczne żywności, zwiększają jej atrakcyjność. Wartość biologiczną posiadają tylko karoteny, które są prowitaminami A. W przewodzie pokarmowym człowieka następuje przekształcenie karotenów w witaminę A. Witamina A wpływa dodatnio na tkankę nabłonkową oraz konieczna jest do wytwarzania purpury wzrokowej pręcików siatkówki oka, które stanowią ważny czynnik w widzeniu o zmroku. Brak witaminy A prowadzi do ślepoty nocnej, zatrzymania wzrostu, zrogowacenia komórek nabłonkowych. Dzienne zapotrzebowanie człowieka dorosłego wynosi 0,75 mg witaminy A lub 1,5 mg β-karotenu.

/font>

      Tylko część karotenów ulega przemianie na witaminę A w organizmie człowieka (1/4 zawartości karotenów w gotowanej marchwi, połowa zawartości w marchwi surowej homogenizowanej). Oprócz β-karotenu w pożywieniu występują inne karoteny o mniejszej wydajności witaminy A. Praktycznie powstaje mniej, gdyż łańcuch ulega przerwaniu w miejscach różnych podwójnych wiązań. α-karoten wykazuje połowę wartości witaminowej w stosunku do β-karotenu, γ-karoten około 1/3, a likopen nie ma w ogóle wartości witaminowej.

 

 

 

 

Uwaga:
Żadna część tej strony internetowej nie może być kopiowania ani powielana w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody jej właściciela. Dopuszczalne jest stosowanie krótkich cytatów zaczerpniętych z tej strony internetowej o ile wykorzystujący je poda tę stronę jako punkt odniesienia.

© Michał Wrębiak 2009-      www.barwniki.cba.pl


Lista barwników
 E100
 E101
 E102
 E104
 E110
 E120
 E122
 E123
 E124
 E127
 E128
 E131
 E132
 E133
 E140
 E141
 E142
 E150
 E151
 E153
 E154
 E155
 E160
 E161
 E162
 E163
 E170
 E171
 E172
 E173
 E174
 E175
 E180

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych

 Zaprzyjaźnione:

Forum o skuterach