Reklama

bergamota.jpg


 

 

;

NIEKTÓRE BARWNIKI LECZĄ RAKA? WYCHODZI NA TO ŻE TAK!

Data: 2010-01-11

Na jednym z posiedzeń American Association for Cancer Research toksykolog Gayne Orner poinformowała, że substancje takie jak barwniki mają również swoje zalety. Wniosek taki został wyciągnięty na podstawie niniejszego doświadczenia: do karmy pstrąga tęczowego zostały dodane rakotwórcze dibenzopiren (lub alfatoksyn), a następnie barwnik E129 – tzw. Czerwień Allura, oraz niebieski E132 – zwany Indygotyną. Pstrąg tęczowy jest rybą wykorzystywana często w doświadczeniach związanych z chorobami nowotworowymi. Co miesiąc jednej grupie ryb podawano substancje rakotwórcze z barwnikami, a drugiej – bez barwników.
Po dziewięciu miesiącach okazało się, że wśród ryb, żywiących się połączeniem alfatoksyny z jednym z barwników nowotwór złośliwy wątroby wystąpił 50% razy rzadziej, niż u ryb, które jadły tylko substancje rakotwórcze. Zaś pstrągi, które zjadały mieszankę karmy z dibenzopirenem i Czerwienią Allura, dwa razy rzadziej chorowały na rak żołądka i o 40% rzadziej na nowotwór wątroby.
Gayle Orner przypuszcza, że barwniki spożywcze nie są więc aż tak szkodliwe, jak się powszechnie uważa. Prawdopodobnie łączą się one z substancjami rakotwórczymi, blokując w ten sposób ich działanie.
Nie oznacza to bynajmniej, że powinno się celowo jeść produkty „wzbogacone” w sztuczne barwniki. Najpierw należy przeprowadzić szczegółowe badania i określić mechanizm ich działania na organizm w połączeniu z substancjami rakotwórczymi.

Źródło: New Scientist

 

CHLOROFIL (E140) - SILNY FITOZWIĄZEK PRZECIWNOWOTWOROWY

Data: 2010-01-09

Nowe badania wykazały, że chlorofil oraz jego pochodne skutecznie wchłaniają aflotoksyny - związki powodujące powstawanie raka wątroby oraz innych chorób układu pokarmowego.

Ilość aflotoksyn w produktach spożywczych jest regularnie kontrolowana w krajach rozwiniętych , lecz większym problemem są kraje trzeciego świata, gdzie bardzo często stwierdza się obecność tych związków.

George Bailey profesor ochrony środowiska oraz molekularnej toksykologii na Państwowym Uniwersytecie w Oregonie (OSU) swoje badania rozpoczął w Chinach, gdzie odkrył, że jedna z 10 dorosłych osób umiera na raka wątroby. W związku z czym przeprowadził kilka badań dotyczących przyczyn powstawania nowotworów w tym kraju. Jednym z czynników były zatrucia aflotoksynami.

Bailey oraz kilka naukowców wynaleźli innowacyjne rozwiązanie, dotyczące określenia zagrożenia zakażeniem aflotoksynami u zgłoszonych osób, a następnie ustalenie redukcji tych zatruć podczas dodania chlorofilu do ich diety. Obecnie ten test jest znany jako „Faza 0” z „mikrodozowaniem”, czyli podawaniem w bardzo małych ilościach związków kancerogennym badanym osobom.

Według uczonych, wykorzystanie ultraczułych metod oraz mikrodozowanie naturalnych związków nowotworowych pozwoli na ustalenie toksykokinetyki w ludzkim ciele.

Wyniki badań były opublikowane w czasopiśmie naukowym „Cancer Prevention Research”. W tym artykule Baily oraz wiele innych badaczy zasugerowali, że test „Faza 0” z „mikrodozowaniem”,, jest w stanie poszerzyć wiedzę na temat chemoterapii. Pozwoli to na zwiększenie rozwoju oraz oceny bezpieczeństwa środków stosowanych w tym typie leczenia chorób nowotworowych.

Carole Jubert główny autor metody oraz były naukowiec w OSU powiedział, że „Faza 0” (...) może otworzyć nowe drzwi do wszelkiego rodzaju badań”.

Źródło: physorg.com

 

 

ŻYWNOŚĆ O WŁAŚCIWOŚCIACH BARWIĄCYCH A BARWNIKI

Data: 2009-02-12

W związku z klasyfikacją substancji barwiących określoną w definicjach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności, Komisja Europejska pracuje nad przewodnikiem, który ma ułatwić przedsiębiorcom oraz służbom kontrolnym krajów członkowskich ustalenie, czy dany składnik użyty do produkcji jest żywnością o właściwościach barwiących, czy barwnikiem.

Rozróżnienie to jest bardzo istotne, ponieważ dla barwników obowiązują inne wymagania, zarówno pod względem dopuszczalnych zanieczyszczeń, zakresu stosowania w żywności, jak i sposobu deklarowania ich w wykazach składników na opakowaniach wyrobów.

Źródło: PFPZ.pl

 

     BARWNIKI DO ŻYWNOŚCI NA CENZUROWANYM

Data: 2009-02-06

     Sześć barwników spożywczych stosowanych przy produkcji żywności zostanie dobrowolnie wycofanych przez kilka firm na rynku brytyjskim.

Food Standards Agency, brytyjska agencja rządowa dbająca o jakość zdrowotną produktów spożywczych, opublikowała listę firm z branży dóbr szybko zbywalnych i usług, które dobrowolnie wycofały się ze stosowania w produktach sześciu barwników uznanych za czynnik sprzyjający powstawaniu nadpobudliwości (hyperactivity) u dzieci.

Chodzi o substancje oznaczone następującymi tzw. numerami E: 110 (sunset yellow FCF), 104 (quinoline yellow), 122 (carmoisine), 129 (allura red), 102 (tartrazine) i 124 (ponceau 4R). Wymienione barwniki spożywcze stanęły na cenzurowanym w konsekwencji badania przeprowadzonego przez brytyjski Southampton University na zlecenie Food Standards Agency. Z informacji FSA wynika, że feralne barwniki są wykorzystywane powszechnie m.in. w produkcji napojów.

Firmy które same postanowiły zrezygnować ze stosowania tych substancji w wielkiej Brytanii to m. in. Heinz, McDonald's, Tesco i Marks & Spencer. Sieci handlowe nie wyjaśniają na czym będzie w ich przypadku polegało wycofanie barwników, czy chodzi tylko o wytwarzaną przez nie żywność (np. pieczywo z piekarni przy supermarketach), zamawiane na specjalne zlecenia wyroby pod markami własnymi czy o wszystkie produkty dostępne w sprzedaży. Nie wiadomo też czy samoograniczenie dotyczy tylko rynku brytyjskiego, czy także innych krajów Unii Europejskiej.


Źródło: www.Handel-Net.pl

 

 

Uwaga:
Żadna część tej strony internetowej nie może być kopiowania ani powielana w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody jej właściciela. Dopuszczalne jest stosowanie krótkich cytatów zaczerpniętych z tej strony internetowej o ile wykorzystujący je poda tę stronę jako punkt odniesienia.

© Michał Wrębiak 2009-      www.barwniki.cba.pl


Lista barwników
 E100
 E101
 E102
 E104
 E110
 E120
 E122
 E123
 E124
 E127
 E128
 E131
 E132
 E133
 E140
 E141
 E142
 E150
 E151
 E153
 E154
 E155
 E160
 E161
 E162
 E163
 E170
 E171
 E172
 E173
 E174
 E175
 E180

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych