O autorze
 Teoria
 Barwniki naturalne
 Barwniki syntetyczne
 Prasa
 Kontakt

 

 Linki

 

 

     SYNTETYCZNE BARWNIKI SPOŻYWCZE

     Barwniki syntetyczne charakteryzują się znacznie większą intensywnością i trwałością zabarwienia w porównaniu z barwnikami pochodzenia naturalnego. Stosowanie ich do barwienia środków spożywczych stwarza jednak większe zagrożenie dla zdrowia. Syntetyczne barwniki spożywcze są związkami aromatycznymi (pierścień benzenowy). W większości azowymi (grupy -N=N-).

     Warunkiem dopuszczenia barwnika do barwienia żywności jest stwierdzona doświadczalnie (w badaniach ze zwierzętami) nieszkodliwość dla zdrowia człowieka i czystość, czyli nieobecność metali ciężkich oraz nieprzereagowanych produktów pośrednich reakcji, pochodzących z syntezy barwników: amin, fenoli i naftoli. Stwierdzono że szereg związków pierwotnie stosowanych do barwienia żywności jest szkodliwych dla zdrowia ludzkiego. Lista barwników syntetycznych dopuszczonych do barwienia żywności jest systematycznie skracana. Barwniki azowe, które ulegają przemianie w ustroju w związki aminowe, wykazują w wielu przypadkach działanie rakotwórcze. Wprowadzenie w toku syntezy barwnika grup kwasowych -SO3H i zobojętnienie kationami alkalicznymi zwiększa znacznie ich rozpuszczalność w wodzie, ułatwiając wydalanie wskutek tego eliminuje się ich działanie rakotwórcze. Większe zagrożenie dla zdrowia  człowieka stwarzają barwniki azowe rozpuszczalne w tłuszczach, które mają tendencję odkładania się w narządach wewnętrznych, zwłaszcza w wątrobie.

 

 

 

Uwaga:
Żadna część tej strony internetowej nie może być kopiowania ani powielana w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody jej właściciela. Dopuszczalne jest stosowanie krótkich cytatów zaczerpniętych z tej strony internetowej o ile wykorzystujący je poda tę stronę jako punkt odniesienia.

© Michał Wrębiak 2009-2010


Lista barwników
 E100
 E101
 E102
 E104
 E110
 E120
 E122
 E123
 E124
 E127
 E128
 E131
 E132
 E133
 E140
 E141
 E142
 E150
 E151
 E153
 E154
 E155
 E160
 E161
 E162
 E163
 E170
 E171
 E172
 E173
 E174
 E175
 E180

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych

 Zaprzyjaźnione:

HACCP